DRAIVIA BISNEKSEEN TOIMITILAUUDISTUKSELLA

Organisaatioiden muuttuneet työskentelytavat luovat tarpeita myös työympäristöjen muutokselle. Työskentely tapahtuu yhä enemmän digitaalisesti, etänä ja verkostoissa. Näin ollen työtilojen tulisi tarjota joustavia monimuotoisia työskentely-ympäristöjä ja -tapoja. Niiden pitäisi taipua tiimityöhön, etätyöläisten ja verkostojen kohtaamispaikaksi sekä keskittymistä vaativaan työhön. Työtilan tulisi vahvistaa yrityksen brändiä ja yrityskulttuuria. Tilan tulisi olla myös ergonominen, ekologinen, terveellinen ja turvallinen. Sisustukselta vaaditaan yhä enemmän myös persoonallisuutta ja näyttävyyttä.

Tilojaan uudistavat ja uusia rakentavat yritysjohtajat pääsevät puntaroimaan millainen työympäristö olisi paras omalle organisaatiolle. Jokainen organisaatio on ainutlaatuinen erilaisine liiketoimintatavoitteineen ja yrityskulttuureineen ja jokaisen työtilan tilasuunnittelu on toteutettava kunkin työyhteisön tarpeiden näkökulmasta. Tämä kotiläksy kannattaa aina tehdä, sillä parhaimmillaan onnistunut työympäristö näkyy viivan alla parempana tuloksena.

"Työtilan uudistaminen tulisi nähdä strategisena investointina".

TILA consultingin toimitusjohtaja Heidi Purola rohkaisee työyhteisöjä avoimeen keskusteluun toiveista ja tarpeista, mutta kannustaa tekemään myös rohkeita päätöksiä. Uudistukset innostavat, mutta myös hämmentävät henkilöstöä ja muutoksen tuoma hyöty voi olla vaikea hahmottaa ennen uuden tilan käyttöönottoa ja kokemusta. Purola korostaa, että uusien työtapojen käyttöönotto ei tapahdu hetkessä ja sitä on harjoiteltava. Esimerkiksi monitilatoimistoon siirryttäessä tarvitaan yhteiset pelisäännöt ja tilan käyttöohjeet. On hyvä tiedostaa, että uuden tilan käyttöönotto vie aikaa ja se on tärkeä osa tilaprojektia.

Työtilan uudistaminen tulisi nähdä strategisena investointina, jolle asetetaan tavoitteet ja mittarit. Jos tavoitteet täyttyvät on myös muutos onnistunut. Liian usein sisustusprojekteja arvioidaan pelkästään tunteella. Fiilis on kuitenkin tärkeä mittari muiden joukossa, Purola muistuttaa!

 

Lisätietoja:

Heidi Purola
Tila consulting Finland Oy
www.tilaconsulting.fi