HELSINKI

Lääkäriliiton toimisto

Lääkäritalon koko sisustus uusittiin kattavassa saneerauksessa. Tila consulting vastasi toimiston vetäytymis- ja taukotilojen, working cafeterian sekä edustustilojen irtokalustesuunnittelusta, tekstiileistä sekä taidesijoittelusta. 

2019